Setiap manusia lahir di wajibkan untuk diaqiqah bagi orangtua yang mempunyai cukup secara materi, seperti yang diketahui  seorang manusia terlahirkan dalam keadaan tergadaikan dan orangtua wajib menebusnya  dalam