Didalam agama Islam, pasti kita tahu atau mengenal dengan istilah Aqiqah. Dimana ini menjadi salah satu Sunnah Nabi Muhammad SAW kepada setiap umatnya. Bagi para orang tua, dianjurkan